LIÊN HỆ

Japan Vietnam Consulting, Inc.

 • 〒150-0004, 3F Tsutsumi Blg, 1-13-12 Shimbashi, Minato Ku, Tokyo
 • +81 3 6268 8638
 • Mr. TRẦN ANH QUỐC
  Giám đốc điều hành

  email: taquoc@jv-c.co.jp

  Mr. PHẠM ĐỨC PHONG
  Trưởng phòng Tổng Hợp

  email: pphong@jv-c.co.jp